Cơ sở sản xuất tranh đá quý Tuấn Thuận
1 sản phẩm
  • 02163288516
  • Số 491, tổ 24, đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • xttmyenbai@gmail.com
  • http://sctyenbai.com

+ Sản phẩm sản xuất/kinh doanh chính: Tranh đá quý

- Năng lực sản xuất của DN: 500 sản phẩm tranh đá và các sản phẩm từ đá / năm

- Thị trường: Trong nước

Xem thêm