Công ty Cổ phần An Hồng
3 sản phẩm
  • +842393580422
  • Khối 10 , Thị trấn Xuân An , Huyên Nghi Xuân
  • anhongword@gmail.com
  • http://anhong.biz/

Quá trình hình thành và phát triển
Giai đoạn 1: 2005 – 2008
Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2803000212 ngày 14/7/2005 với tên gọi “Công ty Cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu An Hồng”, số vốn điều lệ là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Thời gian đầu mới đi vào hoạt động Công ty gặp không ít khó khăn do quy mô còn nhỏ, chưa bắt kịp với thị trường. Bộ máy tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và cơ chế thị trường.
Giai đoạn 2: 2008 ...
Xem thêm