Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ
2 sản phẩm
  • 0912615767
  • Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  • trungdungtea.81@gmail.com
  • http://sctyenbai.com
Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ

+ Sản phẩm sản xuất/kinh doanh chính: Chè đen

+ Diện tích: Hết năm 2021, toàn tỉnh có 7.436 ha, (Trấn Yên 1.042 ha, Yên Bình 1.074 ha, huyện Mù Cang Chải 171 ha, Lục Yên 160 ha và thành phố Yên Bái 373 ha).

+ Trong diện tích chè hiện có, có 6.989 ha cho sản phẩm. Về cơ cấu giống, chè trung du trên 1.093 ha, chè lai LDP1, LDP2 trên 3.696 ha; chè Shan trên 2.175 ha. Cùng đó là các giống chè nhập nội có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên với diện tích 469,9 ha.

- Năng lực sản xuất của DN: Khoảng 1.500 - ...

Xem thêm