Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc
2 sản phẩm
  • 0976696768
  • Thôn Hợp Thanh - Xã Tuy Lộc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái., Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  • xttmyenbai@gmail.com
  • http://sctyenbai.gov.vn
Tổng số diện tích vùng rau 3,589ha đủ các chủng loại rau củ quả, cho sản lượng 47 tấn. Trong đó, 6,5 tấn rau áp dụng quy trình mới đóng gói và dán tem mác. Tổng giá trị sản phẩm bình quân vụ Đông 2016 đạt 43 triệu đồng/ha. Sang vụ rau Xuân - Hè 2017, đề án mở rộng 4,2 ha với 55 hộ thành viên tham gia, cuối vụ sản lượng RAT đạt 43 tấn.
Xem thêm