HTX Nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
3 sản phẩm
  • 0963069606
  • Thôn Ngã Ba xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
  • hoptacxataybac.vn@gmail.com
  • http://sctyenbai.gov.vn