Tìm kiếm
Trong

Đăng ký thành viên

Quy định đối với doanh nghiệp tham gia Sàn TMĐT Yên Bái
01: Bạn phải là người đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp muốn đăng ký là thành viên Sàn TMĐT Yên Bái.
02: Bạn đã tìm hiểu kỹ Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Yên Bái và đồng ý với các nghĩa vụ của doanh nghiệp nêu trong quy chế này.
03: Bạn chấp nhận hiển thị trên Sàn TMĐT Yên Bái thông tin về doanh nghiệp như trong mục đăng ký tiếp theo.
04: Bạn phải cam kết không sử dụng Sàn TMĐT Yên Bái để đăng các thông tin trái pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
05: Khi Sàn TMĐT Yên Bái hoặc các đơn vị do Sàn TMĐT Yên Bái uỷ quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, bạn sẽ hợp tác tích cực.
06: Sàn TMĐT Yên Bái có thể không chấp nhận doanh nghiệp do bạn làm đại diện là thành viên nếu bạn không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết hoặc Sàn TMĐT Yên Bái cho rằng doanh nghiệp chưa đủ điều kiện là thành viên.
07: Bạn có thể gửi email tới địa chỉ suppport@sctyenbai.com để nhận được sự hỗ trợ cho việc đăng ký thành viên.