Tìm kiếm
Trong
Video Clip
JW Player goes here

Xu hướng công nghệ trong năm 2017

(13/02/2017)

Đồ vật thông minh, ứng dụng thông minh, trí thông minh nhân tạo, thực tế ảo và tương tác thực tế là những xu hướng công nghệ trong năm 2017.
Đồ vật thông minh, ứng dụng thông minh, trí thông minh nhân tạo, thực tế ảo và tương tác thực tế là những xu hướng công nghệ trong năm 2017./. 
  

-

Theo Báo Đầu tư

Các tin đã đưa

Kiến thức tiêu dùng