Tìm kiếm
Trong
Video Clip
JW Player goes here

TP. Hồ Chí Minh: Ứng dụng chữ ký điện tử từ ngày 1/6/2017

(26/06/2017)

Mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện ứng dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng bắt đầu từ ngày 1/6/2017.

Ứng dụng văn phòng điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, UBND các quận, huyện sẽ ​sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản để gửi các loại văn bản (trừ văn bản mật). Toàn bộ 100% văn bản sẽ được gửi qua mạng, bao gồm: giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan, các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; lịch công tác cơ quan; công văn; thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Riêng các loại văn bản (gồm tờ trình, quyết định) được gửi qua mạng, đồng thời gửi bản giấy.

Ngoài ra, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện cần thực hiện đăng ký chữ ký số của đơn vị và chữ ký số cá nhân cho các đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh Văn phòng với Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/5/2017.

Được biết, đến nay TP. Hồ Chí Minh có 300 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 triển khai cho 24 quận, huyện, tập trung các nhóm lao động, kinh tế, đất đai, xây dựng và hộ tịch. Trong 10 sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì Sở Giáo dục và Đào tạo có tỷ lệ nộp hồ sơ xử lý thông qua dịch vụ công trực tuyến chiếm tỷ lệ cao nhất là 73%, Sở Công Thương 68%; Sở Giao thông vận tải chiếm 59%; Sở Kế hoạch và Đầu tư chiếm 38%, Sở TT&TT chiếm 31%...

Nguồn: Báo Công thương

Các tin đã đưa

Kiến thức tiêu dùng