Tìm kiếm
Trong
Video Clip
JW Player goes here

Đấu thầu qua mạng- Lợi ích thiết thực

(08/02/2018)

Đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được đánh giá là hình thức đấu thầu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế. Để đẩy mạnh hoạt động này trong năm 2018, nhiều giải pháp cụ thể tiếp tục được triển khai.
Đấu thầu qua mạng được triển khai tích cực

Đấu thầu qua mạng chính thức được triển khai trên cả nước từ ngày 1/1/2016. Sau 2 năm áp dụng, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - cho rằng: ĐTQM đã chứng minh là công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo các mục tiêu của công tác đấu thầu (cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức, lựa chọn nhà thầu). Đặc biệt, áp dụng ĐTQM góp phần chấm dứt vấn nạn "quân xanh, quân đỏ" hoặc việc cài cắm các điều khoản hạn chế sự tham gia của những đơn vị ứng thầu.

Theo Trung tâm ĐTQM quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2017, số lượng gói thầu áp dụng ĐTQM đạt con số 8.200, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Ngoài ra, tổng giá trị gói thầu điện tử thực hiện năm 2017 là 9.000 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 9%, cao hơn đấu thầu trực tiếp 7%. 

Dù hình thức ĐTQM đã đạt được những chuyển biến tích cực, song nhiều chuyên gia kinh tế, DN vẫn cho rằng, cách thức đấu thầu còn phức tạp với nhiều loại giấy tờ, văn bản, thông tin mời thầu thiếu rõ ràng; hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện hình thức đấu thầu còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến công tác dự thầu của DN. 

Để đẩy mạnh ĐTQM trong năm 2018, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: Quyết định 1735/QĐ- TTg ngày 8/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; Chỉ thị 47/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Thông tư 04/2017/TT- BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 06/2017/TT- BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, với sự ra đời của Chỉ thị 47/CT-TTg, các chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ phải nghiêm túc thực hiện việc đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định trong năm 2018. 

Bên cạnh đó, Thông tư 04/2017/TT- BKHĐT được xây dựng theo hướng giảm tối đa thủ tục hành chính, văn bản giấy tờ, tự động hóa các thao tác đăng tải thông tin đấu thầu thuận tiện hơn, giúp nhà thầu tham dự dễ dàng hơn, loạt bỏ lỗi số học và sai lệnh trong quá trình đấu thầu. 

Ông Nguyễn Thy Hùng- Giám đốc Trung tâm ĐTQM quốc gia – khẳng định: Những văn bản trên là nền tảng quan trọng giúp thúc đẩy hơn nữa hoạt động ĐTQM trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Song, để các văn bản trên đi vào thực tiễn, các cơ quan, DN cần hưởng ứng tích cực, coi việc áp dụng ĐTQM là thực sự cần thiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan.

Nguồn: Báo Công thương

Các tin đã đưa

Kiến thức tiêu dùng