Tìm kiếm
Trong

Trung Tâm Thiết Bị Máy Móc Tài Nguyên

Máy Rút Màng Co Hộp Trà

Ngày đăng tin: 23/01/2014

Ngày hết hạn: 01/01/2020

Tiêu đề: 
Máy Rút Màng Co Hộp Trà
Ngành hàng: 
Thực phẩm và đồ uống
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
Máy rút màng co hộp trà: Thái Nguyên, Suối Giàng, Ô Long...
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Nguyễn Văn TÚ
Chức vụ: 
Phụ trách kinh doanh
Địa chỉ: 
19/310 Điện BIên Phủ, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 

0969338989
Fax: 
03203844860