Tìm kiếm
Trong

Công Ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái

Tinh Bột Sắn- Cty Cp Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái

Ngày đăng tin: 20/12/2015

Ngày hết hạn: 21/12/2018

Tiêu đề: 
Tinh Bột Sắn- Cty Cp Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái
Ngành hàng: 
Thực phẩm và đồ uống
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
Tinh bột sắn- Cty CP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
TRẦN CÔNG BÌNH
Chức vụ: 
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Địa chỉ: 
Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại: 

(+84). 029.862.278
Fax: 
(+84). 029.862.804