Tìm kiếm
Trong

Công Ty Cổ Phần Yên Thành

Măng Yên Thành

Ngày đăng tin: 27/05/2016

Ngày hết hạn: 27/05/2017

Tiêu đề: 
Măng Yên Thành
Ngành hàng: 
Nông sản
Mã sản phẩm: 
măng yên thành
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
măng yên thành
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Nguyễn Đức Dũng
Chức vụ: 
Giám đốc
Địa chỉ: 
Ngã 3 km9 đường Yên Bái – Hà Nội – Lao Cai
Điện thoại: 

0912 282559
Fax: 
0293.886077