Tìm kiếm
Trong

Hộ Kinh Doanh Thương Mại Nguyễn Lệ Hồng

Chao Sen Bat Bao

Ngày đăng tin: 12/07/2016

Ngày hết hạn: 12/07/2017

Tiêu đề: 
Chao Sen Bat Bao
Ngành hàng: 
Thực phẩm và đồ uống
Mã sản phẩm: 
Chao Sen bat Bao
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
Dai ly: Chao Sen bat Bao
Dai ly: Chao Sen bat BaoDai ly: Chao Sen bat BaoDai ly: Chao Sen bat BaoDai ly: Chao Sen bat BaoDai ly: Chao Sen bat Bao
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Nguyễn lệ Hồng
Chức vụ: 
Giám Đốc
Địa chỉ: 
Phường yên Ninh - tp Yên bái - tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 

0168.287.3850
Fax: