Tìm kiếm
Trong

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hằng Hiển

Banh Kẹo Nhật

Ngày đăng tin: 26/05/2017

Ngày hết hạn: 26/05/2018

Tiêu đề: 
Banh Kẹo Nhật
Ngành hàng: 
Thực phẩm và đồ uống
Mã sản phẩm: 
bánh chuối nhật
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
bánh chuối nhật
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Phạm Duy Hiển
Chức vụ: 
Giám đốc
Địa chỉ: 
Xã Minh Bảo - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 

0912023280
Fax: