Tìm kiếm
Trong

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hằng Hiển

Bánh

Ngày đăng tin: 26/06/2017

Ngày hết hạn: 26/06/2018

Tiêu đề: 
Bánh
Ngành hàng: 
Thực phẩm và đồ uống
Mã sản phẩm: 
Bánh nhập khẩu
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
Bánh nhập khẩu
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Phạm Duy Hiển
Chức vụ: 
Giám đốc
Địa chỉ: 
Xã Minh Bảo - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 

0912023280
Fax: