Tìm kiếm
Trong

Htx Cam Sành Lục Yên

Cam Sành

Ngày đăng tin: 29/11/2017

Ngày hết hạn: 29/11/2018

Tiêu đề: 
Cam Sành
Ngành hàng: 
Nông sản
Mã sản phẩm: 
Cam sành
Mô tả chi tiết về sản phẩm: 
Cam sành
Chứng chỉ quản lý chất lượng : 
Thông tin liên hệ
Họ và tên: 
Hoàng Thuyết Lập
Chức vụ: 
Giám đốc
Địa chỉ: 
Thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 

0985 652 966
Fax: