Công ty cổ phần Yên Thành
11 sản phẩm
  • +84912282559
  • Tổ 3 thị trấn Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  • dungctyt@gmail.com
  • http://sctyenbai.gov.vn

Công ty cổ phần Yên Thành hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200241876, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 6/7/2005, thay đổi lần 3 ngày 08/6/2019.

* Chuyên sản xuất kinh doanh hàng Nông lâm sản xuất khẩu :

1- Chế biến gỗ rừng trồng: Gỗ dán (plywood), gỗ bóc, gỗ xẻ thanh nan, gỗ tròn.

2- Chế biến măng rừng trồng (măng Bát Độ): Măng lên men, măng khô, măng chua.

3- Trồng rừng và cung cấp cây giống tre Bát Độ.

* Cơ sở vật chất hiện có:

1- Trụ sở, nhà xưởng trên 30.000 m2 tại ngã 3 km9 đường Yên Bái ...

Xem thêm