Thủ công mỹ nghệ
Chi tiết
Liên hệ

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Công ty TNHH Hoàng Quế Văn Yên

HTX Quế Văn Yên

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Liên hệ

Công ty TNHH Hoàng Thịnh

Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết

Công ty TNHH Chè Bình Thuận

Công ty TNHH chế biến Chè Hữu Hảo

Công ty TNHH Phúc Lợi Văn Yên

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Suối Giàng

Công ty TNHH Hương Liệu Việt Trung

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
Chi tiết

Công ty TNHH Hối Thành

Hộ kinh doanh Đỗ Hồng Mạnh

Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái

Công ty cổ phần Yên Thành

Liên hệ

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

news icon Thông tin
Thị trường

news label thumb

Yên Bái: Phát huy vai trò báo cáo viên và tuyên truyền miệng  (26-02-2021)

YênBái - Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động báo cáo viên (BCV) các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của các cấp ủy tích cực, chủ động đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
Xem chi tiết
Website liên kết
/