Thủ công mỹ nghệ
Chi tiết

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Cơ sở sản xuất tranh đá quý Tuấn Thuận

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

HTX Quế Văn Yên

Liên hệ

Cơ sở sản xuất tranh đá quý Tuấn Thuận

Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết

Công ty TNHH Hương Liệu Việt Trung

Hộ Kinh Doanh thành Trung

Hộ Kinh Doanh thành Trung

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

HTX dịch vụ NLN tổng hợp Công Tâm, Viễn Sơn

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
Chi tiết

Doanh nghiệp tư nhân Liên Thức

Công ty cổ phần Hoàng Lâm

Hộ kinh doanh Đỗ Hồng Mạnh

Doanh nghiệp tư nhân Liên Thức

Liên hệ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Đũa Thanh Hương

news icon Thông tin
Thị trường

news label thumb

Mời tham dự khoá huấn huyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”  (13-11-2020)

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói riêng sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh trong và hậu dịch Covid-19. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Alibaba hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, tư vấn triển khai các đơn hàng trên quy mô lớn, ổn định, với các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu, định hướng vào thương mại điện tử bền vững, tăng trưởng ổn định, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
Xem chi tiết
Website liên kết
/