Thủ công mỹ nghệ
Chi tiết

Công ty TNHH Hoàng Quế Văn Yên

Liên hệ

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản sạch Hải Hà

Công ty TNHH Thanh An Văn Chấn

HTX Suối Giàng

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản sạch Hải Hà

Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
Chi tiết

Hộ kinh doanh Đỗ Hồng Mạnh

Doanh nghiệp tư nhân Liên Thức

Công ty cổ phần Hoàng Lâm

Công ty cổ phần Yên Thành

Cơ sở SXKD chế biến gỗ Thiên Việt

news icon Thông tin
Thị trường

news label thumb

Mời doanh nghiệp tham dự đoàn giao dịch thương mại đi Bangladesh  (27-09-2022)

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-BCT ngày 17/8/2022, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Bangladesh từ ngày 23 đến 28/10/2022.
Xem chi tiết
Website liên kết