Thủ công mỹ nghệ
Chi tiết

Công ty TNHH Tranh đá quý Việt Nam

Cơ sở sản xuất tranh đá quý Tuấn Thuận

Hợp tác xá dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú

Công ty TNHH Hoàng Quế Văn Yên

HTX Quế Văn Yên

Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết
Liên hệ

HTX sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên

Công ty TNHH Hoàng Quế Văn Yên

HTX Quế Sơn

Liên hệ

Hộ Kinh doanh Trịnh Khắc Nhân

Công ty TNHH Lục Nam Hưng

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
Chi tiết

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phúc Lộc

Cơ sở SXKD chế biến gỗ Thiên Việt

Doanh nghiệp tư nhân Liên Thức

Cty TNHH Đức Toàn Yên Bái

Doanh nghiệp tư nhân Liên Thức

news icon Thông tin
Thị trường

news label thumb

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022  (11-10-2021)

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.
Xem chi tiết
Website liên kết