Công ty TNHH một thành viên chè phấn đào
1 sản phẩm
  • 0338 709 187
  • Thôn Đắng Con xã Âu Lâu thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
  • congtychephandao@gmail.com
  • http://sctyenbai.com

+ Sản phẩm sản xuất/kinh doanh chính: chè xanh, chè đen

- Nguyên liệu:

+ Diện tích: 8.000 ha

+ Sản lượng của tỉnh Yên Bái: 100 ngàn tấn chè búp tươi; Sản xuất chế biến trên 30 ngàn tấn chè khô các loại.

- Năng lực sản xuất của DN: Khoảng 2000 tấn/năm

- Sản xuất: Trên dây chuyền Công nghệ của Đài Loan, Trung Quốc.

- Thị trường: Sản phẩm đã được tiêu thụ trong nước

Xem thêm