HTX sản xuất chế biến Chè xanh Hương Lý
3 sản phẩm
  • 02163885311
  • Tổ 14 thị trấn yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
  • xttmyb@gmail.com
  • http://sctyenbai.com
HTX sản xuất chế biến Chè xanh Hương Lý

+ Sản phẩm sản xuất/kinh doanh chính: Chè xanh

- Nguyên liệu:

+ Diện tích: 8.000 ha

+ Sản lượng của tỉnh Yên Bái: 100 ngàn tấn chè búp tươi; Sản xuất chế biến trên 30 ngàn tấn chè khô các loại.

- Năng lực sản xuất của DN: Khoảng 20 - 30 tấn/năm

- Sản xuất: Trên dây chuyền Công nghệ hiện đại.

- Thị trường: Sản phẩm đã được tiêu thụ trong nước

Xem thêm