HTX Bưởi đặc sản Đại Minh
2 sản phẩm
  • +84983906228
  • Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  • xttmyenbai@gmail.com
  • http://sctyenbai.com
HTX Bưởi đặc sản Đại Minh

+ Sản phẩm sản xuất/kinh doanh chính: Bưởi Đại Minh

+ Diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện có trên 1.700 ha, trong đó có trên 600 ha bưởi Đại Minh tập trung chủ yếu ở 2 xã Đại Minh và Hán Đà.

- Năng lực cung cấp sản phẩm của HTX: 4000 tấn/năm

- Thị trường: Trong nước.

Xem thêm