• Chè xanh Hán Đà
  • Chè xanh Hán Đà
  • Chè xanh Hán Đà
Mã sản phẩm: Hán Đà
Bạn hãy là người đầu tiên dánh giá sản phẩm này.
HTX Cựu chiến binh Hán Đà
Liên hệ
  • 0372963113
  • trantuong.yb@gmai.com
Liên hệ với gian hàng để biết chính sách vận chuyển
Liên hệ

 Sản phẩm OCOP 3 sao

Sản xuất theo hình thức truyền thống

Thị trường tiêu thụ : trong nước

Chè xanh Hán Đà Sản lượng: toàn xã có 160 ha năm. Đã được công nhận  tiêu chuẩn VietGaps năm 2019 là 21 ha 34 hộ, năm 2021 là 51ha 95 hộ. 

Sản lượng chè khô 120 tấn/năm

Sản phẩm này chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá về sản phẩm này.