Chương trình Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam –Tập trung 100 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu tham giaTMĐTxuyên biên giới (17-11-2023)
Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com Mang thương hiệuViệt Nam vươn xa thế giới Vietnam Pavilion – “Gian hàng Quốc gia Việt Nam"

Là dự án do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Alibaba.com triển khai, xây dựng và vận hành trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Đây sẽ là không gian hàng hoá Made-in-Việt Nam trên Sàn thương mại điện tử Alibaba.com, tập hợp giới thiệu doanh nghiệp, thương hiệu uy tín và sản phẩm chất lượng, đại diện xây dựng và quảng bá hình ảnh - thương hiệu Việt Nam; đồng trời hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động kết nối thương mại kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế. Sứ mệnh của chương trình: Gian hàng Quốc Gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com là nơi tập trung 100 Doanh nghiệp Việt Nam Tiêu Biểu tham gia thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới, có vai trò then chốt giúp thúc đẩy sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới và đẩy mạnh giao thương kinh doanh giữa Nhà Mua HàngQuốcTế và Nhà Bán Hàng Việt Nam. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng quốc tế về chất lượng sản phẩm, thương hiệu Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com thông qua các nỗ lực và hoạt động trang bị kiến thứcTMĐT, nâng cao kỹ năng vận hành và ứng dụngTMĐTtại doanh nghiệp. 10:30, 16/11/2023 Vietrade https://vietrade.gov.vn/news-detail?newsId=803&categoryId=90 2/6 Doanh nghiệp tiêu biểu: là doanh nghiệp nằm trong top 100 doanh nghiệp có số điểm cao nhất theo thang điểm đánh giá của Bộ tiêu chí xét tuyển Doanh Nghiệp Tiêu Biểu của Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam "Vietnam Pavilion" trên Alibaba.com do Cục Xúc Tiến Thương Mại Việt Nam (đơn vị chủ trì) và Alibaba.com (Đơn vị đồng chủ trì) cùng ban hành và tuyển chọn Quyền lợi doanh nghiệp tiêu biểu: Doanh Nghiệp Tiêu Biểu sẽ được sử dụng văn bản chứng nhận Doanh Nghiệp Tiêu Biểu - Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam Vietnam Pavilion (và biểu trưng Doanh Nghiệp Tiêu Biểu) trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông thương hiệu trong thời gian áp dụng hiệu lực được nêu rõ tại Văn BảnChứng Nhận doĐơn vịChủTrì cung cấp. Hiển thị thương hiệu với nhà mua hàng quốc tế tìm kiếm sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam trên trang Vietnam Pavilion tại sàn thương mại điện tửAlibaba.com. Ngoài các quyền lợi căn bản của nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, Doanh Nghiệp tham gia chương trình sẽ đượcQuyền lợi ưu đãi gồm i) BáoCáo Ngành cập nhật 6 tháng 1 lần ii) Dịch vụ khám sức khỏe gian hàng và tư vấn 1-1 mỗi 6 tháng 1 lần nhằm giúp Doanh Nghiệp có thể kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tửAlibaba.com. Gián tiếp nhận lợi ích truyền thông từ các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo về chương trình của đơn vị chủ trì(nếu có). Thời gian diễn ra chương trình: Hội nghị Thượng Đỉnh Công Bố Bộ Tiêu Chí Tuyển Chọn 100 Doanh Nghiệp Tiêu Biểu của Gian Hàng Quốc Gia Vtệt Nam Vietnam Pavilion trênAlibaba.com - giai đoạn 2024-2025: Ngày 28,tháng 11, năm 2023 Doanh nghiệp tham giaỨng tuyển :từ ngày 28.11.2023 đến hết ngày 31.12.2023 Ban tổ chức đánh giá và lựa chọn:từ ngày 02.01.2024 - 16.01.2024 Công bố kết quả tuyển chọnTop 100Doanh NghiệpTiêu Biểu: ngày 25.01.2024 Tài liệu chitiết chương trình: Thông tin chitiết về chương trình Gian Hàng Quốc Gia Vietnam Pavilion sẽ được cập nhật vào ngày 28/11/2023.

Nguồn: Cục XTTM

Quảng cáo