Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La (07-06-2023)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 889/SCT-QLTM ngày 06/06/2023 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về việc Phối hợp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La.

Để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý, hợp tác giữa các doanh nghiệp và hoạt động kết nối cung - cầu giữa các tỉnh/thành phố; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm của tỉnh Sơn La.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp, htx, nhà phân phối, trung tâm thương mại và siêu thị thông tin các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Sơn La để tìm hiểu vùng nguyên liệu, hợp tác kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La

Danh mục mặt hàng và đơn vị sản xuất sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Sơn La.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: Nguồn: TTKC&XTTM

Quảng cáo