Phát huy nguồn lực, tiền năng, lợi thế (07-07-2022)

Phát huy nguồn lực, tiền năng, lợi thế

Phát triển kinh tế rừng, nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi tại địa phương


Ngày 07/07/2022, trên cơ sở Đề xuất hỗ trợ Dự án Khuyến công của UBND xã Việt Hồng. Đoàn công tác của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái đã đến thăm , kiểm tra, hướng dẫn bước đầu thực hiện Dự án khuyến công năm 2022 tại 02 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tại xã Việt Hồng của anh Nguyễn Mạnh Cường - Bản Chao và anh Hoàng Đình Lâm - Bản Phạ.

Tại các cơ sở , Đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái và lãnh đạo UBND xã Việt Hồng đã kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án hỗ trợ Khuyến công. Động viên chủ các cơ sở tiếp tục phát huy lợi thế, mở rộng sản xuất, gắn sản xuất- chế biến - tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng theo liên kết chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, tạo việc làm , tăng thu nhập cho lao động địa phương. Đồng thời thực hiện tốt các quy định về môi trường đối với cơ sở chế biến gỗ.

 Nguồn: TTKC&XTTM

Quảng cáo