Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Thiết thực, cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 (09-07-2019)
Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.


Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được ĐUKCCQ tỉnh tuyên dương, khen thưởng.
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được ĐUKCCQ tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

 

Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
ĐUKCCQ tỉnh hiện có 57 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.000 đảng viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong toàn Khối vững mạnh. 
 
Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng chương trình rèn luyện cụ thể, thiết thực, chủ động phát huy năng lực, thế mạnh, phấn đấu đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định mới; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp… 
 
Nhờ đó, hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 96%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%.
 
Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, ĐUKCCQ tỉnh đã lựa chọn và xây dựng được nhiều mô hình hay; cách làm phù hợp; xây dựng văn hóa, văn minh công sở; nhiều cá nhân trở thành tấm gương trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc, điều hành, quản lý trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
 
Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, dân chủ, gần dân, trọng dân, chăm lo cho quyền lợi của nhân dân… Đây là kết quả của sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong việc bồi dưỡng, theo dõi, phát hiện, lựa chọn, ghi nhận các tấm gương điển hình tiên tiến đối với cá nhân, tập thể trong cơ quan, đơn vị mình. 
 
Trong đó, quy trình bình xét phải được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn gương điển hình thật sự tiêu biểu, là tấm gương xứng đáng để mọi người học tập và noi theo. Tiêu biểu như: mô hình "Kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Chi bộ Thanh tra tỉnh; mô hình "Tận tụy, sáng tạo, tuyệt đối trung thành, nghiên cứu sâu, tham mưu trúng” của Chi bộ Nghiên cứu, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; Chi bộ IV, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với mô hình "Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”… 
 
Các cá nhân tiêu biểu như: Phó trưởng Khoa Điện tử - Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái Bùi Thái Sơn thực hiện tốt lời dạy của Bác "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; đồng chí Hoàng Thị Minh Nguyệt - Bí thư Chi bộ Tổng hợp, nhân sự và kiểm soát nội bộ, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng trung thực, khách quan, chính xác trong thực thi công vụ…
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ĐUKCCQ tỉnh sẽ không ngừng chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ; phấn đấu có thêm nhiều mô hình tốt, điển hình tiên tiến; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ cơ sở, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, đổi mới phương thức, lề lối làm việc…
 

Quảng cáo