Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 (13-05-2019)
Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của các chỉ thị đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tại Lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tại Lễ ra quân huấn luyện tỉnh Yên Bái năm 2019.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của các chỉ thị đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó, tầm ảnh hưởng và hiệu quả của các chỉ thị được nâng lên rõ rệt.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
 
Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tiếp tục duy trì bộ phận giúp việc của Đảng ủy và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của bộ phận giúp việc, bổ sung trách nhiệm đến từng thành viên trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập theo các chuyên đề, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định. 
 
Các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua các câu chuyện kể về Người trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, phương pháp làm việc, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên. 
 
100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và LLVT tỉnh tự giác đăng ký học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; các chi bộ chủ động đưa nội dung các chỉ thị vào trong nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ từng tháng, quý, năm. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh…
 
Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong LLVT tỉnh thể hiện ở đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đó là ban hành kế hoạch cụ thể nội dung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tăng số lượng tin, bài, phóng sự về các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phối hợp chặt chẽ với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quân khu 2… thực hiện hàng chục phóng sự và chương trình phát thanh, truyền hình; 12 chuyên trang quốc phòng toàn dân và tuyên truyền thường xuyên với tổng số trên 200 tin, bài, ảnh... 
 
Các đơn vị huy động được hàng chục nghìn lượt dân quân tự vệ tham gia giúp dân lao động, sản xuất; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn... 
 
Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng (lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên): 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% trở lên đạt khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; chấp hành nghiêm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng theo kế hoạch; quân số tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đối với lực lượng thường trực đạt 98,5% trở lên, đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt 95% trở lên; huấn luyện cho các lực lượng giỏi về kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo về chiến thuật…
 
Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ với các biện pháp phong phú, đa dạng, nâng tầm ảnh hưởng của chỉ thị, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Từng cấp ủy Đảng triển khai việc "làm theo” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân, tạo chuyển biến tích cực về phong cách làm việc, tác phong công tác; nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm bảo đảm cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Nguồn: Báo Công thương

Quảng cáo