Đồng chí Đỗ Quang Minh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa IX (23-06-2020)
YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 22/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nội dung, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX gồm 27 đồng chí. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối và bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX.  
 
 
Các đại biểu biểu quyết lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Với số phiếu tín nhiệm cao - 254/254 phiếu (đạt 100%), đồng chí Đỗ Quang Minh _- Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XIII được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ, bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Sáng mai (23/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và tiến hành bế mạc.
 Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo