Kinh tế tập thể khẳng định vai trò đổi mới và phát triển (09-10-2020)
YênBái - Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Atalink giới thiệu phần mềm Atalink nhằm hỗ trợ triển khai giải pháp hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Atalink giới thiệu phần mềm Atalink nhằm hỗ trợ triển khai giải pháp hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 443 HTX, 3.662 tổ hợp tác (THT), thu hút 51.840 thành viên tham gia. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh thành lập mới 61 HTX, đạt 203%, 1.143 THT, vượt 27,6 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V đề ra. 
 
Tổng vốn điều lệ của các HTX đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 81,8% so với đầu nhiệm kỳ; tổng vốn hoạt động của các HTX đạt 2.676 tỷ đồng, tăng 63,3% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân mỗi HTX có số vốn hoạt động là 6,04 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu nhiệm kỳ; đảm bảo giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt 75% theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. 
 
Năm 2019, doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng/HTX; nộp ngân sách Nhà nước 35 tỷ đồng; kế hoạch đến năm 2020 doanh thu đạt 2,1 tỷ đồng/HTX, tăng 16,6% so với năm đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 36 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 50 triệu đồng/người/năm tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.
 
Tới hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có trên 90% HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các HTX cơ bản đảm bảo theo đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động, lấy lợi ích của thành viên là mục tiêu chính. Các HTX, doanh nghiệp thành viên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đã dần khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Toàn tỉnh đã có 117/150 xã, đạt 78% số xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. Các HTX, THT đã tích cực tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019-2020, có trên 70% số sản phẩm OCOP là sản phẩm của các HTX và THT. 
 
Hiện nay, 60% các HTX của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm ngư nghiệp đã dần nắm bắt được thị trường, lợi thế tại địa phương, chủ động liên kết với các doanh nghiệp để được đầu tư trang bị máy móc, đào tạo kỹ thuật chế biến và cam kết bao tiêu sản phẩm cho HTX.
 
Bước đầu đã hình thành các chuỗi sản xuất từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, đến cung cấp sản phẩm cho thị trường và người tiêu dùng; một số sản phẩm được xuất khẩu, tiêu biểu như sản phẩm chè của HTX Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, huyện Văn Chấn; HTX Chè Tân Hương, huyện Yên Bình; sản phẩm măng tre Bát độ của HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành và HTX Dịch vụ tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên; sản phẩm quế vỏ và tinh dầu quế của HTX Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Công Tâm, huyện Văn Yên và HTX 6/12 Đào Thịnh, HTX Quế Hồi Việt Nam, huyện Trấn Yên...
 
Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh trực tiếp và phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 153 HTX, 2.858 THT; tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 cho 2 HTX; giúp các HTX, THT tổ chức hoạt động đúng quy định, đúng nguyên tắc và trở thành "bệ đỡ” cho kinh tế hộ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Bên cạnh đó, luôn quan tâm tư vấn, hỗ trợ các HTX tiếp cận kịp thời các chính sách hỗ trợ như: chính sách hỗ trợ thành lập mới, hỗ trợ vốn, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trong HTX... 
 
Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HTX, THT hàng năm được Liên minh HTX tỉnh triển khai đúng kế hoạch và có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức tập huấn cho trên 1.500 học viên là cán bộ, thành viên HTX, quỹ tín dụng nhân dân tại 9 huyện, thị xã, thành phố. 
 
Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ HTX, quỹ tín dụng nhân dân. Liên minh HTX tỉnh cũng tư vấn, hỗ trợ xây dựng 20 dự án đầu tư cho các HTX được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; Quỹ Khuyến công... với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. 
 
Liên minh HTX tỉnh còn tư vấn cho các HTX tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trong tỉnh với trên 60 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các HTX từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái cho 18 HTX tại 6 huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu được hỗ trợ  94,7 tỷ đồng.
 
Với vai trò là cầu nối giữa các HTX với các tổ chức, doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh tổ chức nhiều hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX trong tỉnh. Qua đó, nhiều sản phẩm của các HTX đã ký được hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng, chợ đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; kết nối, thu hút và mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thu mua các nông sản đạt tiêu chuẩn; tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định cho các hàng hóa chủ lực, đặc biệt là nông sản của tỉnh. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại cho các HTX đạt kết quả cao. 
 
 
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tham quan mô hình trồng cây dược liệu của Hợp tác xã Lũng Lô, huyện Văn Chấn. 
 
Liên minh HTX tỉnh luôn duy trì triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT với 18 sở, ngành, đoàn thể; triển khai có hiệu quả Dự án "Phát triển phong trào HTX nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái” và Dự án "Khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số và nông dân nghèo tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững thông qua HTX do Trung tâm HTX Thụy Điển (WE EFFECT) tài trợ. 
 
Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam phát động như Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025... 
 
Kết quả, đã có 218 danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được các cấp trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT. 
 
Với phương châm "Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, Đại hội lần thứ VI, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra những định hướng mang tính chiến lược. Trong đó, tập trung thực hiện một số chỉ tiêu: mỗi năm thành lập mới từ 50 HTX trở lên, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển.
 
Thành lập mới 100 THT trở lên, khuyến khích các THT đủ điều kiện phát triển thành HTX; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; đối với THT đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm cho 9.000 đến 10.000 lao động thường xuyên trong các HTX.
 
Bảo đảm giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 80%; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp đến đại học đạt 60%; hàng năm 100% cán bộ HTX, THT mới thành lập được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. 
 
Để đạt được những mục tiêu trên và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTTT, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Liên minh HTX tỉnh sẽ tăng cường tham mưu, đề xuất với tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với KTTT nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, HTX.
 
Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, xây dựng mô hình HTX hiệu quả và tổng kết, nhân rộng. 
 
Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT, HTX và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT; tăng cường hợp tác quốc tế về KTTT và xây dựng chương trình, dự án mang tính đột phá; tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. 
 
Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo