Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái (12/6/1979 - 12/6/2019) Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà (12-06-2019)
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái (12/6/1979 - 12/6/2019), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ văn nghệ sỹ tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết:


 

 

Thân ái gửi các thế hệ văn nghệ sỹ tỉnh Yên Bái!
 
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái (12/6/1979 - 12/6/2019), tôi thân ái gửi tới các thế hệ văn nghệ sỹ tỉnh nhà những tình cảm trân trọng, thân thiết, lời tri ân chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 
 
Cách đây tròn 40 năm, chỉ sau 4 tháng xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, cùng với việc tập trung lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, tăng gia sản xuất ổn định đời sống nhân dân, Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ban hành Quyết nghị số 685/QN-TU về việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn, tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái ngày nay; đây là một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền đối với đội ngũ văn nghệ sỹ trong sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật tỉnh nhà. 
 
Hơn một phần ba thế kỷ đi qua, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái, các thế hệ anh, chị, em văn nghệ sỹ và hội viên của Hội đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, cách mạng, tích cực kế thừa, xây đắp, bồi tụ kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của quê hương Yên Bái chúng ta và giành được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
 
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ, với phẩm chất và tài năng quý báu, đã không ngừng lao động, sáng tạo vì nghệ thuật, phục vụ sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước trong suốt hai cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại và bảo vệ biên giới phía Bắc, cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển ngày nay. 
 
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập hợp, hướng dẫn của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, những người hoạt động văn hóa, văn nghệ Yên Bái đã kiên trì thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tâm huyết sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giàu giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, nhân văn và khẳng định chất lượng nghệ thuật mang bản sắc văn hóa của quê hương, góp phần đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà gắn bó và làm phong phú thêm dòng chảy của nền văn học nghệ thuật nước nhà. 
 
Qua đó, đã có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị được ra đời, đạt giải cao tại các cuộc bình chọn của Trung ương và khu vực, trong đó đã có nhiều giải thưởng được Nhà nước trao tặng; nhiều tập thể và cá nhân văn nghệ sỹ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh được tôn vinh các danh hiệu cao quý; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. 
 
Những thành tích đạt được của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và các văn nghệ sỹ tỉnh nhà 40 năm qua là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần vào thành tựu quan trọng và toàn diện trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái anh hùng.
 
Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện con người, nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thách thức phi truyền thống cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức đang đặt ra những vấn đề mới vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với sự phát triển của quê hương, đất nước nói chung và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật nói riêng. 
 
Trong bối cảnh đó, yêu cầu của cách mạng và mong mỏi của nhân dân các dân tộc là sự nghiệp văn học nghệ thuật của chúng ta phải lớn mạnh hơn, chủ động và bản lĩnh hơn để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ; vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao, đa dạng của nhân dân, vừa giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị văn học nghệ thuật dân tộc và tiếp thu chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nhân loại trong xu thế toàn cầu hóa, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương Yên Bái. 
 
Để làm được nhiệm vụ trên, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh phải tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả tập hợp, đoàn kết, phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng, quý trọng, tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sỹ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dẫn dắt tư tưởng, xây dựng nền tảng tinh thần tốt đẹp của xã hội. 
 
Các văn nghệ sỹ của tỉnh, người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa cần tiếp tục phát huy lòng yêu nước nồng nàn, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hơi thở cuộc sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, với các phong trào thi đua, yêu nước của địa phương, không ngừng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn trong định hướng, giáo dục, xây dựng con người "chân, thiện, mỹ” và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của xã hội; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
 
Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự cống hiến của các văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Thân ái!
 
                                                                                        Phạm Thị Thanh Trà 
                                                                      Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
                                                                    Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Quảng cáo