Tiền đề quan trọng cho thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái (08-09-2020)
YênBái - Nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Những năm qua, Huyện ủy Văn Chấn đặc biệt quan tâm đào tạo, quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Từ đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay và những năm tiếp theo. 
 
Chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên; tỷ lệ cán bộ, công chức khối hành chính và viên chức sự nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 87,7%, tăng 15,7% so với năm 2015; cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 96,3%, tăng 6,1% so với năm 2015. Huyện cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức, dự nguồn quy hoạch, nhất là cấp cơ sở… 
 
Tiếp nối những kết quả đạt được, thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, từ năm 2019, Huyện ủy Văn Chấn tiếp tục điều động luân chuyển 12 đồng chí là cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc huyện về giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 
Đồng thời, điều động từ xã sang xã 10 bí thư, phó bí thư cấp ủy; trong đó, có 4 đồng chí thuộc đảng bộ các xã đã chuyển giao cho Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ quản lý. Các cán bộ luân chuyển đều phát huy được vai trò, thể hiện rõ trách nhiệm trong công việc, được cơ sở, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Đặc biệt, trong kỳ đại hội đảng bộ xã vừa qua, tất cả các đồng chí là cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển đều trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã với tỷ lệ phiếu bầu rất cao. Tại đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí đều được bầu tham gia ban thường vụ và bầu giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy với đa số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.
 
Đến ngày 22/7/2020, toàn tỉnh có 12/12 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội cấp trên cơ sở đã góp phần lựa chọn được những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tâm, có tầm và là tiền đề quan trọng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
 
Theo đó, có 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; trong đó, gần 41% nhân sự cấp ủy trúng cử với số phiếu tuyệt đối và nhân sự trúng cử với số phiếu thấp nhất là 92%; có trên 97% nhân sự ủy viên ban thường vụ trúng cử với số phiếu tuyệt đối, nhân sự trúng cử với số phiếu thấp nhất là 96,3%; trong đó, 8 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối; 3 đồng chí đạt trên 99%; bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, đặc biệt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt cao so với so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 19,1%; cán bộ nữ đạt 20,6%; cán bộ dân tộc thiểu số đạt trên 32%. Kết quả đó khẳng định uy tín, chất lượng nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. 
 
Điểm mới trong công tác nhân sự nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy. 
 
Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên; thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xây dựng kỹ phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tổ chức đại hội; nắm chắc tình hình nội bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh vì động cơ cá nhân nhằm làm giảm sút uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy…
 
Vừa qua, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình về công tác cán bộ cũng như tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Theo đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) thực hiện bước 1 quy trình nhân sự chủ chốt đã rà soát, xem xét thông qua danh sách nhân sự dự kiến giữ các chức danh trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy trình để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Tiếp đó, hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy trình nhân sự chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách đã được hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1. 
 
Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy (lần 1) thực hiện bước 3 quy trình nhân sự chủ chốt thông qua thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) thực hiện bước 4 quy định nhân sự chủ chốt để xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự đã được hội nghị Ban Chấp hành giới thiệu thông qua ở bước 3. 
 
Tại Hội nghị Ban Chấp hành đã thực hiện bước 5 quy trình nhân sự chủ chốt (lần 2), phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín và biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 
 
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là công tác nhân sự, chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.
Nguồn: Báo Yên Bái
 

Quảng cáo