Yên Bái đầu tư lĩnh vực công nghiệp trên 13.200 tỷ đồng (16-04-2024)
Trong 3 năm qua, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 13.230 tỷ đồng và trên 60 nghìn USD.

Trong số đó, tỉnh đầu tư cho 90 dự án phát triển công nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 11.102 tỷ đồng và trên 60 nghìn USD; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.127 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước gần 196 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách trên 1.931 tỷ đồng. 
 
Tỉnh đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp với dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. 
 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng để phục vụ phát triển công nghiệp, khu, cụm công nghiệp, tỉnh đã tạo mặt bằng sạch hấp dẫn nhà đầu tư; tập trung phát triển vùng nguyên liệu; đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất từ vùng nguyên liệu đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
 
Đồng thời, phát triển chế biến một số sản phẩm mới (tơ tằm, măng tre Bát Độ, chế biến sơn tra, quế hữu cơ...) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các vùng nguyên liệu trong nông thôn tạo việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên huy động, bố trí các nguồn lực xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tạo mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp; tập trung đầu tư dứt điểm từng khu, cụm công nghiệp theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải; khuyến khích các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; chú trọng thu hút nguồn vốn FDI kết hợp với ưu tiên thu hút các dự án có quy mô khá, giá trị giá tăng cao, công nghệ và mô hình quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng với cả nước; thẩm định lựa chọn kỹ lưỡng các dự án để cấp phép đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đi vào sản xuất; kiên quyết thu hồi dự án chậm vi phạm Luật Đầu tư, môi trường không đảm bảo.
 
Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo