Yên Bái phấn đấu đạt 10.500 ha cây ăn quả vào năm 2025 (06-10-2020)
YênBái - Diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 9.000 ha, tăng trên 2.500 ha so với năm 2015; sản lượng quả các loại đến năm 2020 đạt 53.000 tấn.


Nhiều năm trở lại đây, bưởi đặc sản đã trở thành cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đại Minh.
Nhiều năm trở lại đây, bưởi đặc sản đã trở thành cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đại Minh.

 

Các giống cây ăn quả đặc sản theo lợi thế vùng miền đã được quan tâm đầu tư phát triển như: bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình; cam CS1, V2, bưởi Diễn, quýt Đường canh, huyện Văn Chấn, Lục Yên và Trấn Yên.... 
 
Người dân đã quan tâm sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật mới có giá trị kinh tế cao; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả, phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, sử dụng chế phẩm sinh học Emina phun cho cây ăn quả... Đồng thời, từng bước xây dựng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm cây ăn quả có múi như: Nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn, cam Sành Lục Yên, hồng chùm không hạt Lục Yên và Nhãn hiệu chứng nhận Bưởi đại Minh.
 
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tập trung phát triển vùng cây ăn quả tại các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái với tổng diện tích phấn đấu đến năm 2025 đạt 10.500 ha, sản lượng đạt 65.000 tấn. Tiếp tục trồng thay thế bằng giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với bảo quản sau thu hoạch, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
 
Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo