Yên Bái: Tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (09-09-2021)
YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 474 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. (Ảnh minh họa)

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 17% lực lượng lao động, trong đó độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 84,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Hằng năm, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều đạt chỉ tiêu được giao; số tiền  nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm dần qua các năm; quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo.
 
Tuy  nhiên, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm tại một số địa phương còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể tỉnh cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. 
 
Cùng với đó, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội. 
 
Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh cần tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 
 
Đặc biệt phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, giám sát tình hình thực hiện chính sách về bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia…
  Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo