Yên Bái: Nhiều giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm (09-07-2019)
Theo Cục Thuế tỉnh, đến hết ngày 30/6/2019, thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 1.230 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Trung ương giao, 38% dự toán tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.


Người dân đến nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục Thuế Nghĩa Văn.
Người dân đến nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Chi cục Thuế Nghĩa Văn.

 

Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan đảm nhận đạt 133,9 tỷ đồng bằng 54% dự toán tỉnh; tổng thu nội địa do ngành thuế đảm nhận đạt trên 1.096 tỷ đồng, bằng 37% dự toán tỉnh giao, bằng 105% so với cùng kỳ. 
 
Mặc dù 6 tháng đầu năm đạt được kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp dưới 50% như: thu quốc doanh địa phương đạt 35%; thu ngoài quốc doanh đạt 44%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 46%, cá biệt có nguồn thu đạt rất thấp là tiền thuê đất đạt 13% và thu tiền sử dụng đất đạt 23%. 
 
Để hoàn thành kế hoạch thu năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trong toàn ngành cần phải đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, nhất là 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải hiện đang có số thu đạt thấp để thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019. 
 
Theo đó, Cục Thuế tỉnh tăng cường tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo công tác thu ngân sách, phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường chống thất thu và gian lận thương mại, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh để tổ chức thu đầy đủ vào ngân sách Nhà nước. 
 
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ, tập trung vào tuyên truyền những chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung, đặc biệt các nội dung liên quan đến phát triển, thành  lập và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai rà soát cơ sở dữ liệu, chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế của các đơn vị qua kiểm tra nội bộ đã chỉ ra. 
 
Ngành thuế cần nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; thường xuyên nắm bắt, hỗ trợ và xử lý kịp thời, bảo đảm cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ, đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực để tập trung tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế; thực hiện thanh tra, kiểm tra bám sát vào các quy trình, quy chế, các nguyên tắc về thanh tra, kiểm tra; đồng thời, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra.  
 
Trong công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ tăng cường quản lý, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách, giảm tỷ lệ nợ đọng và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh; tăng cường thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật... 
 
Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: đối với các khoản thu từ đất, ngành thuế rà soát các khoản nợ thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp thực hiện rà soát và thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước. 
 
Riêng đối với khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ dự thảo văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định. Ngành thuế cũng sẽ rà soát các hộ kinh doanh có đủ điều kiện để tuyên truyền vận động hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới: đối với địa bàn thành phố Yên Bái xong trước ngày 30/8/2019, các địa bàn còn lại xong trước ngày 30/9/2019”.
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái và của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành liên quan, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cộng với việc triển khai các giải pháp thu ngân sách đồng bộ, quyết liệt và phù hợp với thực tế địa phương, chắc chắn kết quả thu ngân sách năm 2019 sẽ đạt mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Quảng cáo